| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Pokyny pro autory

Požadavky na předložené příspěvky a jiné pokyny pro autory

Pokud chcete MUNI LAW Working Paper series využít k publikaci práce, na které aktuálně pracujete nebo jste ji čerstvě dokončili, potřebujete vědět několik základních informací:

  • K recenznímu řízení jsou přijímané jen práce, které obsahově souvisí s oblastí práva a právních oborů vyučovaných na zdejší Právnické fakultě;
  • zpravidla nejsou přijímané pracovní verze příspěvků bez jednotné formální úpravy (typicky jeden druh písma, řádkování, okrajů, atp.), náležitého členění textu (odstavce pro přehlednost) a nedostatečně vypracovaných zdrojů (resp. poznámkového aparátu), tj. rukopis je třeba doručit v podobě, v jaké může být publikován;
  • publikujeme práce o minimální délce 10 normostran; text práce by však neměl přesahovat 50 normostran;
  • jazykem práce může být čeština, slovenština nebo angličtina;
  • součástí odevzdané práce musí být i abstrakt v češtině (nebo slovenčině) a v anglickém jazyce (1200-1500 znaků) a kolem pěti klíčových slov v češtině (slovenštině) a angličtině;
  • rukopis autoři doručují ve dvojí verzi, a to

a)        s jejich identifikačními údaji,

b)        v anonymizované verzi určené pro recenzní řízení (tyto verze musí být identické);

  • text práce autoři vždy odevzdávají v nezamčených formátech rozšířených editorů textu (např. .doc, .docx, .odt, .rtf);
  • v emailu, v jehož příloze autor zasílá svoji práci, může autor práce uvést své požadavky na redakci MUNI LAW Working Papers, případně též informace, které považuje za stěžejní;
  • vždy uvádějte kontaktní údaje autora, a to zejména jméno včetně akademických titulů, působiště, e-mail a případně i telefonní číslo.

V případě dalších otázek napište studentskému redaktorovi. Na tuto e-mailovou adresu autoři rovněž v příloze emailů odesílají své práce k publikaci. 


nahoru