| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Poslání projektu

Čím jsme?

MUNI LAW Working Papers je platforma pro rychlé zveřejňování výsledků badatelské činnosti nejúspěšnějších studentů a členů akademického sboru Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Jsou médiem, jež umožňuje akademické komunitě PrF MU aktivní zapojení do odborné diskuse ve všech hlavních právních odvětvích.

Řadě z vás se již jistě stalo, že Váš včas do sborníku odevzdaný příspěvek byl otištěn s několikaměsíčním (či dokonce s několikaletým) zpožděním a v nejhorším případě dokonce vůbec. Váš příspěvek v lepším případě ztratil na aktuálnosti nebo, v horším případě, někdo jiný v mezidobí převzal vaše myšlenky (ale vzhledem k tomu, že neměl co citovat, tak vás v nejlepším případě uvedl jako zdroj inspirace v poznámce pod čarou). Někdy dochází ke zdlouhavému recenznímu řízení dokonce i v redakčních radách odborných časopisů, což platí zejména pro publikace v renomovaných zahraničních časopisech. 

 

Cíle

Jedním z hlavních cílů MUNI LAW Working Paper series je proto překlenout právě toto hluché období mezi vytvořením odborného textu a jeho publikací v knižní podobě či v „hardbackových“ vědeckých časopisech. Publikací svého textu ve Working Paper series tak „zmrazíte“ („freeze“) váš příspěvek do odborné debaty a všichni kolegové budou muset připsat originální myšlenku právě vám (tj. k tomu, kdo s ní přišel první) a ne někomu, komu se podařilo jeho věc opublikovat o fous dříve. Další přidanou hodnotou publikace ve Working Papers je získání tolik chybějící zpětné vazby, neboť váš working paper se okamžitě dostane k širokému okruhu čtenářů. Vzhledem k prodlevám mezi odevzdáním textu a jeho publikací v tištěné podobě tak může autor working paperu případné připomínky ještě do závěrečného tištěného textu zapracovat.

Sekundárním cílem MUNI LAW Working Paper series je vtáhnout do akademického diskurzu i studenty a podpořit účelnou spolupráci členů akademického sboru se studenty. MUNI LAW Working Paper series slouží k online publikaci výstupů nejlepších studentů Právnické fakulty Masarykovy univerzity, tj. zejména úspěšných účastníků SVOČ (jejichž práce doposud neprávem zapadaly) a studentů doktorského studia. Studenti se podílejí nejen na editaci a diskusi nad příspěvky, ale také mohou k publikaci předkládat i svá díla.

Dalším cílem je posílit spolupráci akademiků uvnitř Právnické fakulty, a také v rámci celé univerzity. Vědečtí pracovníci mohou přes Working Papers získat lepší přehled o aktuálních projektových záměrech jejich kolegů.

Posledním z hlavních cílů MUNI LAW Working Paper series je sdílet aktuální produkci Právnické fakulty Masarykovy univerzity s širší odbornou veřejností, tj. zejména se zainteresovanými advokáty, soudci, státními zástupci, a dále s poslanci a senátory Parlamentu České republiky. Tím usilují o zvýšení viditelnosti Právnické fakulty Masarykovy univerzity v českém právnickém prostředí.

 

Podrobnosti

Příspěvky ve Working Paper series jsou vydávány v češtině, slovenštině nebo angličtině; pro přehlednost a kontakt se zahraničím je součástí vydání každého working paperu česká a anglická anotace. Jelikož si Working Papers kladou za cíl téměř okamžitě zveřejňovat výsledky práce studentů a akademiků, nejsou vydávány v pravidelných intervalech. Číslo Working papers vychází, pokud autor příspěvku redakci předloží publikovatelný výstup jeho práce. Příspěvky jsou do programu přijímány na bázi anonymního recenzního řízení. Grafickou úpravu a korektury zajišťuje tým studentů z Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

 

Inspirace

LSE Law Working Paper Series, EUI Law Working Paper Series, Jean Monnet Working Paper Series, NYU Law and Economics Working Paper Series, College of Europe Research Paper Series


nahoru